نویسنده = رکن الدین سلطانی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. امدادرسانی و درمان مجروحین در جنگ داخلی آمریکا (1865-1861)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-117

امیرمهدی طالب؛ محسن نظام الدین؛ رکن الدین سلطانی نژاد