نویسنده = سید مسعود خاتمی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر تجارب امداد و درمان در عملیات فتح‌المبین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-92

سید مسعود خاتمی؛ صادق رجایی؛ علی اصغر ملا؛ احمد اخوان مهدوی


3. فرشتگان نجات، سپیدجامگان عاشق

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 2-2

سید مسعود خاتمی