نویسنده = علی مهرابی توانا
تعداد مقالات: 7
1. بهداشت در جنگ: بهداشت محیط- دفع بهداشتی پسماند

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 13-17

10.30491/jcm.2020.133263

علی مهرابی توانا


2. بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-25

10.30491/jcm.2020.126844

علی مهرابی توانا


3. گذری بر آنفلوانزا و همه‌گیری‌های آن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-56

10.30491/jcm.2020.126849

علی مهرابی توانا


4. تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-83

علی مهرابی توانا


5. ایمونیزاسیون در جنگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-53

علی مهرابی توانا


6. تجارب بهداشتی در دفاع مقدس (قسمت دوم: تب پشه خاکی)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 56-59

علی مهرابی توانا