نویسنده = احمد اخوان مهدوی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر تجارب امداد و درمان در عملیات فتح‌المبین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-92

سید مسعود خاتمی؛ صادق رجایی؛ علی اصغر ملا؛ احمد اخوان مهدوی


2. مروری بر نقاهتگاه‌‌های عملیات دفاع مقدس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 112-119

احمد اخوان مهدوی


3. آشنایی با بهداری رزمی و اورژانس های دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-27

احمد اخوان مهدوی