نویسنده = امیرمهدی طالب
امدادرسانی و درمان مجروحین در جنگ داخلی آمریکا (1865-1861)

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 109-117

امیرمهدی طالب؛ محسن نظام الدین؛ رکن الدین سلطانی نژاد


امدادرسانی در جنگ‌های صلیبی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 102-106

امیرمهدی طالب؛ سید محسن نظام الدین