نویسنده = حمید‌رضا جوادزاده
تعداد مقالات: 2
1. خون‌ریزی شدید ناشی از ترومای جنگی تهدید‌کننده اندام؛ چالش‌های درمانی و هشدارها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-129

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


2. واپایش (کنترل) درد با کتامین در شرایط جنگی - ملاحظات و پیامدها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-23

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا