نویسنده = هادی شیرزاد
تعداد مقالات: 1
1. مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با بحران کووید-19

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 2-3

10.30491/jcm.2021.282129.1005

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی آرا؛ هادی شیرزاد