نویسنده = سیدحسن امامی‌رضوی
تحقق عدالت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 4-12

10.30491/jcm.2020.133261

علی رمضانخانی؛ سیدحسن امامی‌رضوی؛ نرگس تبریزچی