نویسنده = غلامرضا پورحیدری
تعداد مقالات: 1
1. ساختار و نقش بهداشت و درمان در 8 سال دفاع مقدس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 38-47

10.30491/jcm.2020.136772

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی