کلیدواژه‌ها = دارو
روش های بهبود عملکرد در نیروهای نظامی

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 124-136

10.30491/jcm.2021.163145

عبدالمجید چراغعلی


ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش اول- ساختار واحد دارویی در بهداری رزمی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 38-47

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی