کلیدواژه‌ها = تروما
تعداد مقالات: 6
3. خون‌ریزی شدید ناشی از ترومای جنگی تهدید‌کننده اندام؛ چالش‌های درمانی و هشدارها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-129

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


4. پروتکل روزآمد تجویز آنتی‌بیوتیک در مجروحین جنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 72-76

محمد علی محققی


5. ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار


6. ترومای شدید فک اسفل: اقدامات پیچیده بازسازی و ترمیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 48-51

علی ابراهیمی