کلیدواژه‌ها = جنگ
تعداد مقالات: 7
2. امدادرسانی و درمان مجروحین در جنگ داخلی آمریکا (1865-1861)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-117

امیرمهدی طالب؛ محسن نظام الدین؛ رکن الدین سلطانی نژاد


3. خون‌ریزی شدید ناشی از ترومای جنگی تهدید‌کننده اندام؛ چالش‌های درمانی و هشدارها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-129

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


4. ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش اول- ساختار واحد دارویی در بهداری رزمی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 38-47

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی


5. ایمونیزاسیون در جنگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-53

علی مهرابی توانا


7. ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار