کلیدواژه‌ها = دفاع مقدس
تعداد مقالات: 10
1. بهداشت در جنگ: بهداشت محیط- دفع بهداشتی پسماند

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 13-17

10.30491/jcm.2020.133263

علی مهرابی توانا


2. ساختار و نقش بهداشت و درمان در 8 سال دفاع مقدس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 38-47

10.30491/jcm.2020.136772

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی


3. بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-25

10.30491/jcm.2020.126844

علی مهرابی توانا


4. تجارب ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش دوم- مدیریت زنجیره تأمین دارو در بهداری رزمی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-63

10.30491/jcm.2020.126850

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی


5. تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-83

علی مهرابی توانا


6. مروری بر تجارب امداد و درمان در عملیات فتح‌المبین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-92

سید مسعود خاتمی؛ صادق رجایی؛ علی اصغر ملا؛ احمد اخوان مهدوی


7. ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش اول- ساختار واحد دارویی در بهداری رزمی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 38-47

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی


8. مروری بر نقاهتگاه‌‌های عملیات دفاع مقدس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 112-119

احمد اخوان مهدوی


10. تجاربی از کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-40

سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی