کلیدواژه‌ها = کنترل و مراقبت مالاریا
تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 75-83

علی مهرابی توانا