کلیدواژه‌ها = انفجار
تعداد مقالات: 2
2. عوامل و مکانیسم ترومای جنگی: مین‌های ضد‌نفر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 90-96

احمدرضا سروش؛ علی خاجی