نمایه نویسندگان

ا

 • اسدی کُرد، غلامرضا جایگاه و نقش جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در جنگ عراق با ایران (1367-1359) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 21-38]
 • امامی رضوی، سیدحسن تقاضای القایی در خدمات سلامت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]

ب

 • بهزادنیا، محمد جواد مدیریت ترومای قفسه سینه ناشی از گلوله جنگی و درس آموخته ها [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 76-81]
 • بینات، سعید بررسی نقش رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کووید-19 [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 65-75]

ج

 • جواد زاده، حمیدرضا مدیریت ترومای قفسه سینه ناشی از گلوله جنگی و درس آموخته ها [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 76-81]

چ

 • چراغعلی، عبدالمجید نقش و جایگاه داروسازان نظامی در نظام سلامت نیروهای مسلح و شرایط اضطراری ناشی از بحران ها [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]

ح

خ

 • خاجی، علی فرهنگ ایثار و شهادت-بخش سوم: آسیب ها و تهدیدها و پیشگیری از آن ها [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 48-55]
 • خیام زاده، مریم تقاضای القایی در خدمات سلامت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]

ر

 • رمضانخانی، علی تقاضای القایی در خدمات سلامت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]
 • رنجبر، فاطمه فرهنگ ایثار و شهادت-بخش سوم: آسیب ها و تهدیدها و پیشگیری از آن ها [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 48-55]

ص

 • صفوی، سید یحیی نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی - بخش چهارم: سلامت اجتماعی و نسبت آن با امنیت پایدار ملی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 2-12]

ع

 • عراقی‌زاده، حسن فرهنگ ایثار و شهادت-بخش سوم: آسیب ها و تهدیدها و پیشگیری از آن ها [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 48-55]
 • عراقی زاده، حسن بررسی نقش رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کووید-19 [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 65-75]

غ

 • غفاری، شهرام تقاضای القایی در خدمات سلامت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]

ق

 • قراری، محمد بررسی نقش رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کووید-19 [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 65-75]

م

 • مؤذن جامی، محمد هادی بررسی نقش رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کووید-19 [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 65-75]
 • محققی، محمدعلی در امتداد دفاع مقدس: تجلیات اخلاقی و معنوی در دوره همه‌گیری کرونا [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-1]
 • محققی، محمدعلی نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی - بخش چهارم: سلامت اجتماعی و نسبت آن با امنیت پایدار ملی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 2-12]

ن

 • نیکنام، محمدحسین فرهنگ ایثار و شهادت-بخش سوم: آسیب ها و تهدیدها و پیشگیری از آن ها [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 48-55]