نویسنده = قناعتی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر همه‌گیری کووید-19 در ایران و جهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-34

10.30491/jcm.2021.263613.1001

حسین قناعتی؛ سید امیر حسین جلالی