نویسنده = احمد اخوان مهدوی
مروری بر تجارب امداد و درمان در عملیات فتح‌المبین

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 84-92

سید مسعود خاتمی؛ صادق رجایی؛ علی اصغر ملا؛ احمد اخوان مهدوی


مروری بر نقاهتگاه‌‌های عملیات دفاع مقدس

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 112-119

احمد اخوان مهدوی


آشنایی با بهداری رزمی و اورژانس های دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 19-27

احمد اخوان مهدوی