نویسنده = سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی
تعداد مقالات: 1
1. تجاربی از کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-40

سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی