نویسنده = فاطمه رنجبر
مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور (بخش اول: موضوعات کلان)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 3-10

10.30491/jcm.2020.126840

عباس فروتن؛ محمدحسین نیکنام؛ سید محمدرضا کلانتر‌معتمدی؛ فاطمه رنجبر؛ علی خاجی


آموزش سلامت و آمادگی- درس‌هایی برگرفته از دفاع مقدس و تجارب روزآمد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 77-82

احمد عامری؛ امیر مهدی طالب؛ فاطمه رنجبر