نویسنده = حمید‌رضا جوادزاده
خون‌ریزی شدید ناشی از ترومای جنگی تهدید‌کننده اندام؛ چالش‌های درمانی و هشدارها

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 125-129

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


واپایش (کنترل) درد با کتامین در شرایط جنگی - ملاحظات و پیامدها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-23

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا