نویسنده = شهرام پروین
تعداد مقالات: 1
1. عوارض و صدمات ایجاد شده توسط سلاح‌های شیمیایی در دفاع مقدس و نبردهای محور مقاومت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-108

بی‌بی فاطمه نوبخت مطلق قوچانی؛ حسین آقاملایی؛ شهرام پروین؛ حجت برنا؛ مصطفی قانعی