کلیدواژه‌ها = ماگزیلا
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی ترومای شدید نیمه راست صورت ناشی از صدمه انفجاری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-101

علی ابراهیمی؛ نگار ابراهیمی