کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی الگوهای آسیب‌های اجتماعی در زنان ایرانی و پیشنهاد مداخلات پیشگیری و مدیریت مسئله

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 153-159

10.30491/jcm.2022.167612

مرضیه وحید دستجردی؛ فرزاد کمپانی؛ نازیلا رضائی؛ امیر کسائیان؛ شیرین جلالی نیا


تحلیل روند موضوعی مقاله‏ های ترومای جنگی در ایران

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 92-108

10.30491/jcm.2021.161037

حمزه ‏علی نورمحمدی؛ علی شرفی؛ آرزو معصومی؛ جلیل عرب‌خردمند