کلیدواژه‌ها = دفاع مقدس
ضرورت و اهمیت نقش انتقال خون در دفاع مقدس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 160-165

10.30491/jcm.2023.366794.1009

بشیر حاجی بیگی؛ مصطفی جمالی؛ افشان شیرکوند؛ مدینه پورمحمدپورناکی؛ عباس حیدری مقدم


ساختار و نقش بهداشت و درمان در 8 سال دفاع مقدس

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 38-47

10.30491/jcm.2020.136772

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی


بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-25

10.30491/jcm.2020.126844

علی مهرابی توانا


تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 75-83

علی مهرابی توانا


مروری بر تجارب امداد و درمان در عملیات فتح‌المبین

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 84-92

سید مسعود خاتمی؛ صادق رجایی؛ علی اصغر ملا؛ احمد اخوان مهدوی


ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش اول- ساختار واحد دارویی در بهداری رزمی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 38-47

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی


مروری بر نقاهتگاه‌‌های عملیات دفاع مقدس

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 112-119

احمد اخوان مهدوی


تجاربی از کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 34-40

سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی