کلیدواژه‌ها = کووید-19
بررسی نقش رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کووید-19

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 65-75

10.30491/jcm.2021.150593

حسن عراقی زاده؛ سعید بینات؛ محمد هادی مؤذن جامی؛ محمد قراری


مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با بحران کووید-19

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 2-3

10.30491/jcm.2021.282129.1005

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی آرا؛ هادی شیرزاد


تحلیلی بر همه‌گیری کووید-19 در ایران و جهان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 26-34

10.30491/jcm.2021.263613.1001

حسین قناعتی؛ سید امیر حسین جلالی