کلیدواژه‌ها = آسیب
فرهنگ ایثار و شهادت-بخش سوم: آسیب ها و تهدیدها و پیشگیری از آن ها

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 48-55

10.30491/jcm.2021.150353

فاطمه رنجبر؛ علی خاجی؛ حسن عراقی‌زاده؛ محمدحسین نیکنام


بررسی بندآورنده‌های خونی در مواقع اورژانس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 40-43

10.30491/jcm.2020.126847

هادی خوش محبت؛ داود بی زری


آسیب‌های فک و صورت در کارکنان نظامی

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 93-98

محمدحسین کلانترمعتمدی؛ هادی خوش محبت؛ داود بی زری