کلیدواژه‌ها = امنیت
نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی - بخش ششم: سلامت روانی و نسبت آن با امنیت پایدار ملی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 178-184

10.30491/jcm.2022.169203

سید یحیی صفوی؛ احمدعلی نوربالا؛ محمد علی محققی


نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 4-12

سید یحیی صفوی؛ محمد علی محققی