دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سرمقاله

1. مدافعان خط مقدم سلامت در مبارزه با بحران کووید-19

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

10.30491/jcm.2021.282129.1005

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی آرا؛ هادی شیرزاد


مروری روایتی

2. تحقق عدالت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.30491/jcm.2020.133261

علی رمضانخانی؛ سیدحسن امامی‌رضوی؛ نرگس تبریزچی


3. بهداشت در جنگ: بهداشت محیط- دفع بهداشتی پسماند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

10.30491/jcm.2020.133263

علی مهرابی توانا