نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، علی ترومای شدید فک اسفل: اقدامات پیچیده بازسازی و ترمیم [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 48-51]
 • ابراهیمی، علی بازسازی ترومای شدید نیمه راست صورت ناشی از صدمه انفجاری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-101]
 • ابراهیمی، نگار بازسازی ترومای شدید نیمه راست صورت ناشی از صدمه انفجاری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-101]
 • اخوان مهدوی، احمد آشنایی با بهداری رزمی و اورژانس های دفاع مقدس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-27]
 • اخوان مهدوی، احمد مروری بر نقاهتگاه‌‌های عملیات دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 112-119]
 • ایازی، محمدهادی ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-18]

پ

 • پایدار، شهرام ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 28-33]

ت

 • تحریریه، هیئت تبیین اهداف و ضرورت انتشار نشریه علمی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 3-3]
 • توفیقی زواره، حسن بازخوانی پرونده پزشکی شهید محمدجواد تندگویان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-89]

ح

 • حسینی، سید هاشم تحلیل نقش نیروهای نظامی در امدادرسانی و خدمات بهداشتی- درمانی در حادثه زلزله آبان‌ماه 1396 کرمانشاه: درس‌هائی برای آینده [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 66-71]

خ

 • خاتمی، سید مسعود فرشتگان نجات، سپیدجامگان عاشق [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 2-2]
 • خاتمی، سید مسعود استفاده گسترده سلاح شیمیایی علیه نظامیان و غیر‌نظامیان ایران در جنگ عراق [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 107-111]
 • خاجی، علی درس‌هائی از امدادرسانی و درمان مجروحان موشک‌باران تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 60-65]
 • خاجی، علی عوامل و مکانیسم ترومای جنگی: مین‌های ضد‌نفر [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 90-96]

ر

 • رنجبر، فاطمه آموزش سلامت و آمادگی- درس‌هایی برگرفته از دفاع مقدس و تجارب روزآمد [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-82]

س

 • سروش، احمدرضا عوامل و مکانیسم ترومای جنگی: مین‌های ضد‌نفر [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 90-96]

ط

 • طالب، امیر مهدی آموزش سلامت و آمادگی- درس‌هایی برگرفته از دفاع مقدس و تجارب روزآمد [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-82]
 • طالب، امیرمهدی امدادرسانی در جنگ‌های صلیبی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-106]

ظ

ع

 • عامری، احمد آموزش سلامت و آمادگی- درس‌هایی برگرفته از دفاع مقدس و تجارب روزآمد [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-82]
 • عراقی‌زاده، حسن تحلیل نقش نیروهای نظامی در امدادرسانی و خدمات بهداشتی- درمانی در حادثه زلزله آبان‌ماه 1396 کرمانشاه: درس‌هائی برای آینده [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 66-71]
 • عراقی زاده، حسن ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-18]

ک

م

 • محققی، محمد علی فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-1]
 • محققی، محمد علی جایگزینی مایعات در شوک هموراژیک در مجروحین جنگی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-47]
 • محققی، محمد علی عقلانیت، بصیرت و حکمت؛ افق‌های آینده نظام سلامت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 54-54]
 • محققی، محمد علی پروتکل روزآمد تجویز آنتی‌بیوتیک در مجروحین جنگی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 72-76]
 • مصداقی نیا، علیرضا ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-18]
 • مهرابی توانا، علی بهداشت در دوران دفاع مقدس (قسمت اول : کلیات، تاریخچه و لیشمانیوز جلدی) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 4-11]
 • مهرابی توانا، علی تجارب بهداشتی در دفاع مقدس (قسمت دوم: تب پشه خاکی) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 56-59]

ن

 • ندافی، کاظم ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-18]
 • نظام الدین، سید محسن امدادرسانی در جنگ‌های صلیبی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-106]