راهنمای نویسندگان

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در هنگام ارسال مقالات به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (4026-eISSN: 2717) به نکات ذیل توجه فرمایند.

 

به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند. در غیر این صورت مقاله بررسی نخواهد شد.

 

فایل متن اصلی مقاله بایستی در قالب یک فایل Word و بر اساس دستورالعمل های استاندارد نگارش و آماده سازی مقالات مختلف شامل:

 CONSORTبرای کارآزمایی بالینی،STROBE  برای مطالعات مشاهده ای، PRISMA برای مقالات مروری و متا آنالیز، و STARD برای مطالعات ارزیابی دقت تشخیصی آماده شوند. علاوه براین، بخش ضمیمه شامل تشکر و قدردانی، تضاد منافع، در نگارش مقاله باید در انتهای متن مقالات برای تمام انواع مطالعات ذکر گردد. برای تمامی انواع مقالات ارسال ترجمه انگلیسی چکیده مقاله به همراه فایل متن فارسی الزامی می‌باشد.

 

شرایط اصلی و اصول کلی
 1. زبان نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت فارسی به همراه چکیده انگلیسی می باشد.
 2. از آنجا که مقالات منحصراً به ­صورت الکترونیکی و از طریق سایت اختصاصی نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت پذیرفته می­ شوند، نویسندگان محترم باید ابتدا به­ عنوان کاربر در پایگاه ثبت نام نمایند. برای ارسال مقاله و پیگیری آن به آدرس http://www.jmedbehrazm.ir  مراجعه فرمایید.
 3. نویسنده مسئول (نویسنده رابط- Corresponding Author) مسئولیت محتوای مقاله و سابمیت آن را به مجله، عهده دار است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستند. نویسنده مسئول بعنوان فرستنده مقاله به عنوان رابط کلیه امور مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و اطلاع رسانی های بعدی با وی صورت می گیرد. همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت اعلام می کنند که مقاله قبلاً یا همزمان به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.
 4. همراه مقاله اصلی بایستی فرم امضای نویسندگان (قابل دانلود از سایت مجله- فرم امضا بایستی از سایت دانلود، پرینت، تکمیل و امضا، اسکن و سپس ارسال گردد) به امضای تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این فرم امضا شده به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به مجله است.  تکمیل و امضاء فرم امضای توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود (نمونه فرم در سایت مجله موجود است).
 5. مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده(گان) باشد؛ مقالات ترجمه ای پذیرفته نمی‌شوند.
 6. مقالات "مروری" از اشخاص مجرب، با بصیرت کامل از موضوعی خاص، دارای ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده خود پذیرفته می شود.
 7. از خواستنادی های نامتعارف در مقالات ارسالی خود به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت پرهیز نمایید.
 8. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
 9. در قسمت تقدیر و تشکر باید مشخص شود که مقاله ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین کننده منابع مالی ذکر گردد.
 10. بخش تضاد منافع بایستی تکمیل شود.
 11. با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی تمامی مطالعات کارازمایی بالینی در صورتی در نشریه قابل چاپ است که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانیwww.irct.ir  ثبت شده باشد. همچنین در صورتی که انجام مطالعه نیازمند مجوز خاصی بوده، باید در این قسمت ذکر شود.
 12. اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت گردد.
 13. درج کد اخلاق برای همه مقالات الزامی می باشد. لطفا کد اخلاق را در قسمت تقدیر و تشکر و همچنین ملاحظات اخلاقی درج نمایید. تاکید میشود که درج کد اخلاق در مقالات الزامی و اجباری می باشد.
 14. موارد اخلاق پزشکی در تحقیق و نشر بطور کامل رعایت شود.
 15. به گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار پزشکی آنان در مقاله عمل نموده و هرگونه نشانه ای که بتوان با آن هویت بیمار را شناخت حذف گردد.
 16. مقالات ارسالی در ابتدا توسط شورای سردبیری به صورت کلی بررسی می‌گردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد.
 17. در هنگام سابمیت مقاله، یک نسخه کامل از مقاله که بدون نام می باشد را نیز حتما بارگذاری نمایید که برای داوران همین فایل بدون نام ارسال خواهد شد.
 18. نویسنده به مدت حداکثر ۲ هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود.
 19. مقالاتی که برای چاپ آماده شده‌اند، بعد از دریافت هزینه چاپ مقاله، گالی پروف مقاله برای تایید نهایی، طی ایمیلی به نویسنده ارجاع می شود. صحت و سقم و مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده(گان) است. اعمال تغییر بعد از تایید نسخه نهایی قابل قبول نمی‌باشد.
 20. هرگونه تغییر در تعداد نام نویسندگان، درج یا حذف نام نویسنده بعد از سابیمت مقاله امکان پذیر نخواهد بود.
 21. نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را در هر مرحله ای از فرایند، برای خود محفوظ می دارد. هیات تحریریه در انجام اصلاحات (با تایید مؤلف) آزاد است.
 22. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.
 23. از نویسندگان محترم برای چاپ و انتشار مقاله هزینه انتشار دریافت می شود و کلیه حقوق قانونی آن منحصراً در اختیار موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت است.
 24. اگر در متن به نام نویسنده خارجی اشاره گردید، نام نویسنده خارجی بصورت انگلیسی در متن و مطابق با شماره رفرنس آورده شود.
 25. همه پانویس ها در همه جای مقاله حذف شود و فقط در صورت الزام عبارت لاتین موردنظر در داخل پرانتز در همانجا بیاید.
 26. واژه و یا ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼئم اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
 27. همه منابع در انتهای مقاله فقط به زبان انگلیسی باشد. همچنین منابع را به سبک ونکور تدوین کرده و هنگام سابمیت مقاله در بخش مربوط به آن، جایگذاری نمایید.
 28. نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review) سیستماتیک (Systematic) و متاآنالیز (Meta-analysis)، نامه به سردبیر (Letter to editor)، گزارش مورد (Case Report) و مقاله کوتاه (short communication)  مرتبط با اهداف نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت را در قالب رسمی، منتشر می کند.
 29. چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع " نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت " بلامانع است.
 30. ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده مادی و معنوی از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮیه ﺑﺪون اجازه کتبی از سردبیر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 31. استفاده عمومی از مجله در پایگاه های الکترونیکی مختلف بر اساس نظر صاحب امتیاز مجله تا اطلاع ثانوی به صورت رایگان است.
 32. برای پیگیری مقالات خود و همچنین هرگونه سوال در ارتباط با نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت با ایمیل jmedbehrazm@gmail.com در تماس باشید.

 

انواع مقالات مورد پذیرش در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

1.مقالات اصیل(Original Article) : که در اولویت چاپ در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت است و شامل حداکثر 3500  کلمه و حداکثر ۸ تصویر/جدول می­باشد. در مقاله اصلی بایستی حداکثر به ۳۰ منبع ارجاع داده شود.

در همه انواع مقالات؛ تعداد کلمات شامل متن اصلی مقاله است. لذا عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی، نمودارها، جداول، شکل ها، منابع، بخش تقدیر و تشکر و تضاد منافع را شامل نمی شود.

2. مقالات مروری(Review Article) : در این نوع مقالات بایستی نویسنده احاطه کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که شامل حداکثر 5000 کلمه باشد. حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده می­شود که در این بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت­های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد. مقالات مروری به مروری روایتی (Narrative)، سیستماتیک، متا آنالیز تقسیم بندی می شوند.

 3.  گزارش‌ موردی(Case Report) : مورد گزارش شده از موارد پزشکی نادری باشد که شناخت و نگاه تازه‌ای در زمینه علائم، روش‌های تشخیصی یا درمانی و گزارش موارد نادر طبیعی و غیرطبیعی پزشکی حاصل نماید و حداکثر بایستی به ۱۰ منبع ارجاع داده شود و شامل حداکثر 2000 کلمه و ۴ تصویر می­باشند.

4. مقاله کوتاه(Short Communication) : این مواد ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند با این تفاوت که یافته­ های مطالعه اندک است. این مقالات در حداکثر 2500 کلمه تنظیم ‌شده‌اند و حداکثر به ۱۵ منبع ارجاع داده می­شود.

5. نامه به سردبیر(Letter to the editor) یا سرمقاله (Editorial): ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ مسائل روز علمی و یا نقدی بر یک مقاله علمی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1500 ﮐﻠﻤﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵ منبع دارد.

 

 صفحه عنوان (در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود)

 صفحه عنوان شامل، عنوان کامل مقاله، عنوان کوتاه مقاله، نام نویسندگان، آدرس علمی نویسندگان، و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول و اعلام تعارض منافع است.

شرایط انتخاب عنوان مقاله

عنوان مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.
عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.
عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.
اگر مقاله ارسالی به مجله از نوع مقطعی است زمان و مکان مطالعه آورده شود، و برای مجله مروری کلمه "مروری" آورده شود.
شرایط انتخاب عنوان کوتاه مقاله

عنوان کوتاه مقاله در هنگام صفحه آرایی و برای دسته بندی مقاله استفاده می شود و باید حداکثر ۸۰ کاراکتر باشد.

نام نویسندگان

در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر گردد. نویسنده مسئول (پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.

       آدرس اکادمیک شامل:

درجه علمی، رشته تخصصی، گروه، بخش یا مرکز تحقیقات، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

 

 صفحه بندی متن مقاله
 1.  مقاله باید در اندازه A۴ و تک ستون به وسیله نرم افزار مایکروسافت آفیس Word نسخه ۲۰۰۷ به بالا نوشته شود.
 2.  تمام متون فارسی باید با فونت  B Mitraو تمام متون انگلیسی با فونت Times New Roman تایپ شوند. اندازه متن سایز 12 باشد. تیترها از نسخهBold  شده همین فونت و در همین سایز نوشته شود. فاصله خط ها،Single  در نظر گرفته شود.
 3. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود.
 4. شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.
 5. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر 8 جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است.
 6. جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول-۱. » «شکل-۱.
 7. مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.
 8. اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (۰) نوشته شوند.
 9. هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جای گذاری و ارجاع داده شود.
 10. توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نویسنده شود. توضیحات تصاویر و نمودارها در زیر شکل و توضیحات جداول در بالای جدول درج شود.
 11. هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یاTIFF  و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi  برای نشریه ارسال گردد.
 12. جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
 13. هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 14. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 15. در متن مقاله می توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.
 16. فایل پرسشنامه بصورت جداگانه به عنوان ضمیمه ارسال گردد.
 17. فرم امضاء نویسندگان به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت گردد. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول است.
 18. همه منابع در انتهای مقاله فقط به زبان انگلیسی باشد.
شیوه نگارش مقاله پژوهشی اصیل

چکیده و کلمات کلیدی

چکیده فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)- شامل بخش ­های زمینه و هدف (Background and Aim)، روش­ها(Methods) ، یافته ها  (Results) و نتیجه­‌گیری (Conclusion)  باشد.

چکیده فارسی شامل 300-400 کلمه و چکیده انگلیسی 200-400 باشد.

چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند.

کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی) ۳ - 5 واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث پزشکی (Mesh) توصیه می‌گردد. کلیدواژگان غیرپزشکی در گوگل باید قابل جستجو باشند.

مقدمه
در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می گردد. مقدمه حداکثر ۷۰۰ کلمه است. در نگارش مقدمه رنگ و بوی نظامی تداعی گردد. مقدمه شامل ۱. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس۲. ضرورت انجام تحقیق. ۳. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. ۴. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. ۵. هدف تحقیق به نحو روشن می باشد.

روش ها

به ‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، در این بخش نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده (اعم از روش مصرف، کارخانه سازنده و ..) و نیز روش های آماری مطالعه، معیارهای ورود و خروج، و ... به طور کامل شرح داده شوند.

نام دقیق پرسشنامه و پایایی و روایی آن ثبت گردد.

روش اجرای مطالعه بطور دقیق و با جزئیات کامل نوشته شود.

بصورت اختصار روش بررسی شامل: موارد ۱. زمان و مکان اجرای پژوهش ۲. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) ۳. نحوه جمع‌آوری اطلاعات. ۴. رعایت موازین اخلاق در پژوهش. ۵. ابزارهای اندازه‌گیری. ۶. آزمون‌های آماری.

نتایج

متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوریکه تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید. در صورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی در متن مقاله و با شماره گذاری فارسی مشخص شوند.

بحث
در نگارش بحث رنگ و بوی نظامی تداعی گردد. در ابتدا مهمترین یافته مطالعه حاضر به اختصار بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تعبیر و تفسیر خواهد شد. تا حد امکان یافته های مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده در جوامع نظامی مقایسه گردد. پیشنهادات لازم ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود.

نتیجه گیری

در پایان در حد یک پاراگراف فقط از یافته های مطالعه حاضر نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می شود.

تشکر و قدردانی

از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند تشکر و قدردانی شود. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبتIRCT  باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تایید یه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

فهرست منابع به سبک ونکوور

همه منابع فقط به زبان انگلیسی باشد. ارجاع به منابع در همه­ موارد لازم به ­صورت کامل رعایت شود (شیوه­نامه منبع ­نویسی به سبک ونکوورVancouver ) برای ارجاع به یک منبع از سیستم شماره ­گذاری استفاده گردد. بدین شکل که منابع در قسمت فهرست منابع و براساس ترتیب استفاده در متن طبقه­ بندی گردیده و به ترتیب شمار­ه ­گذاری شوند. در هر کجای لازم متن، عدد مربوط به منبع مورد نظر در پرانتز آورده شود.

 

مقاله کوتاه (Short Communication) به همین فرمت و فقط با حجم لغت کمتر (2500 لغت) نگارش گردد.

نحوه تنظیم ﮔﺰارش ﻣﻮرد

 در ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰارش ﻣﻮرد (Case Report) ﺑﺎید ﻣﻮارد ﻧﺎدر پزشکی که ارزش بالینی دارند ارائه گردند. «ﮔﺰارش ﻣﻮرد» ﺑﺎید ﺷﺎﻣﻞ عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (مقدمه، معرفی مورد، بحث)، کلیدواژه ﻫﺎ، و فولتکس مقاله شامل ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺷﺮح ﻣﻮرد (ﻣﻮارد)، ﺑﺤﺚ، نتیجه گیری، کادر بالینی، تشکر و قدردانی، تضاد منافع و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نحوه تنظیم مقاله ﻣﺮوری

مقاله مروری میتواند یکی از 3 نوع مروری روایتی (Narrative)، سیستماتیک (Systematic) یا متاآنالیز (Meta-analysis) باشد. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﺑﺎید ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و در ﺗﻨﻈﯿﻢ آن از ﺣﺪاﻗﻞ ۳۰ ﻣﻨﺒﻊ و حداکثر 45 منبع ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺰای این ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، کلیدواژه ﻫﺎ، و فولتکس مقاله شامل ﻣﻘﺪﻣﻪ، روش ها، یافته ها، ﺑﺤﺚ، نتیجه گیری، کادر بالینی، تشکر و قدردانی، تضاد منافع و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﺧﻼﺻﻪ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎیج ﮐﺎر دیگران ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮیه ﭘﺮدازی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺟﺪید ﺑﺎید ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﭼﮑﯿﺪه این ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎیی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺧﻮد ﻧﻮیسنده آورده ﺷﻮد.

 

نحوه تنظیم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮیا سرمقاله

این نوع مقاله بدون چکیده بوده و فقط حاوی متن است که بایستی حداقل 1000 کلمه به همراه 5 منبع باشد. مقاله ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ مسائل روز علمی و یا نقدی بر یک مقاله علمی اﺳﺖ.

 

از نویسندگان محترم تقاضا می­شود در هنگام ارسال مقالات به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت به نکات فوق توجه فرمایند.

 

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در هنگام ارسال مقالات به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت به نکات ذیل توجه فرمایند.   به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند. در غیر این صورت مقاله بررسی نخواهد شد.   فایل متن اصلی مقاله بایستی در قالب یک فایلWord و بر اساس دستورالعمل های استاندارد نگارش و آماده سازی مقالات مختلف شامل:  CONSORTبرای کارآزمایی بالینی،STROBE  برای مطالعات مشاهده ای،PRISMA برای مقالات مروری و متا آنالیز، وSTARD برای مطالعات ارزیابی دقت تشخیصی آماده شوند. علاوه براین، بخش ضمیمه شامل تشکر و قدردانی، تضاد منافع، در نگارش مقاله باید در انتهای متن مقالات برای تمام انواع مطالعات ذکر گردد. برای تمامی انواع مقالات ارسال ترجمه انگلیسی چکیده مقاله به همراه فایل متن فارسی الزامی می‌باشد.  

شرایط اصلی و اصول کلی

1.        زبان نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت فارسی به همراه چکیده انگلیسی می باشد.

2.        از آنجا که مقالات منحصراً به ­صورت الکترونیکی و از طریق سایت اختصاصی نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت پذیرفته می­شوند، نویسندگان محترم باید ابتدا به­عنوان کاربر در پایگاه ثبت نام نمایند. برای ارسال مقاله و پیگیری آن به آدرس http://www.jmedbehrazm.ir  مراجعه فرمایید.

3.        نویسنده مسئول (نویسنده رابط- Corresponding Author) مسئولیت محتوای مقاله و سابمیت آن را به مجله، عهده دار است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستند. نویسنده مسئول بعنوان فرستنده مقاله به عنوان رابط کلیه امور مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و اطلاع رسانی های بعدی با وی صورت می گیرد. همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت اعلام می کنند که مقاله قبلاً یا همزمان به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.

4.        همراه مقاله اصلی بایستی فرم امضای نویسندگان (قابل دانلود از سایت مجله- فرم امضا بایستی از سایت دانلود، پرینت، تکمیل و امضا، اسکن و سپس ارسال گردد) به امضای تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این فرم امضا شده به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به مجله است.  تکمیل و امضاء فرم امضای توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود (نمونه فرم در سایت مجله موجود است).

5.        مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده(گان) باشد؛ مقالات ترجمه ای پذیرفته نمی‌شوند.

6.        مقالات "مروری" از اشخاص مجرب، با بصیرت کامل از موضوعی خاص، دارای ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده خود پذیرفته می شود.

7.        از خوداستنادی های نامتعارف در مقالات ارسالی خود به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومتپرهیز نمایید.

8.        اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.

9.        در قسمت تقدیر و تشکر باید مشخص شود که مقاله ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین کننده منابع مالی ذکر گردد.

10.     بخش تضاد منافع بایستی تکمیل شود.

11.     با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی تمامی مطالعات کارازمایی بالینی در صورتی در نشریه قابل چاپ است که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانیwww.irct.ir ثبت شده باشد. همچنین در صورتی که انجام مطالعه نیازمند مجوز خاصی بوده، باید در این قسمت ذکر شود.

12.     اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت گردد.

13.     درج کد اخلاق برای همه مقالات الزامی می باشد. لطفا کد اخلاق را در قسمت تقدیر و تشکر و همچنین ملاحظات اخلاقی درج نمایید. تاکید میشود که درج کد اخلاق در مقالات الزامی و اجباری می باشد.

14.     موارد اخلاق پزشکی در تحقیق و نشر بطور کامل رعایت شود.

15.     به گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار پزشکی آنان در مقاله عمل نموده و هرگونه نشانه ای که بتوان با آن هویت بیمار را شناخت حذف گردد.

16.     مقالات ارسالی در ابتدا توسط شورای سردبیری به صورت کلی بررسی می‌گردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد.

17.     در هنگام سابمیت مقاله، یک نسخه کامل از مقاله که بدون نام می باشد را نیز حتما بارگذاری نمایید که برای داوران همین فایل بدون نام ارسال خواهد شد.

18.     نویسنده به مدت حداکثر ۲ هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود.

19.     مقالاتی که برای چاپ آماده شده‌اند، بعد از دریافت هزینه چاپ مقاله، گالی پروف مقاله برای تایید نهایی، طی ایمیلی به نویسنده ارجاع می شود. صحت و سقم و مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده(گان) است. اعمال تغییر بعد از تایید نسخه نهایی قابل قبول نمی‌باشد.

20.     هرگونه تغییر در تعداد نام نویسندگان، درج یا حذف نام نویسنده بعد از سابیمت مقاله امکان پذیر نخواهد بود.

21.     نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را در هر مرحله ای از فرایند، برای خود محفوظ می دارد. هیات تحریریه در انجام اصلاحات (با تایید مؤلف) آزاد است.

22.     هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.

23.     از نویسندگان محترم برای چاپ و انتشار مقاله هزینه انتشار دریافت می شود و کلیه حقوق قانونی آن منحصراً در اختیار موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومتاست.

24.     اگر در متن به نام نویسنده خارجی اشاره گردید، نام نویسنده خارجی بصورت انگلیسی در متن و مطابق با شماره رفرنس آورده شود.

25.     همه پانویس ها در همه جای مقاله حذف شود و فقط در صورت الزام عبارت لاتین موردنظر در داخل پرانتز در همانجا بیاید.

26.     واژه و یا ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼئم اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.

27.     همه منابع در انتهای مقاله فقط به زبان انگلیسی باشد. همچنین منابع را به سبک ونکور تدوین کرده و هنگام سابمیت مقاله در بخش مربوط به آن، جایگذاری نمایید.

28.     نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومتمقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review) سیستماتیک(Systematic)و متاآنالیز (Meta-analysis)، نامه به سردبیر(Letter to editor)، گزارش مورد(Case Report)و مقاله کوتاه(short communication)  مرتبط با اهداف نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت را در قالب رسمی، منتشر می کند.

29.     چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع "نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت " بلامانع است.

30.     ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده مادی و معنوی از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮیه ﺑﺪون اجازه کتبی از سردبیر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

31.     استفاده عمومی از مجله در پایگاه های الکترونیکی مختلف بر اساس نظر صاحب امتیاز مجله تا اطلاع ثانوی به صورت رایگان است.

32.     برای پیگیری مقالات خود و همچنین هرگونه سوال در ارتباط با نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت با ایمیل jmedbehrazm@gmail.com در تماس باشید.  

انواع مقالات مورد پذیرش در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

1.مقالات اصیل(Original Article) :که در اولویت چاپ در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت است و شامل حداکثر 3500 کلمه و حداکثر ۸ تصویر/جدول می­باشد. در مقاله اصلی بایستی حداکثر به ۳۰ منبع ارجاع داده شود. در همه انواع مقالات؛ تعداد کلمات شامل متن اصلی مقاله است. لذا عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی، نمودارها، جداول، شکل ها، منابع، بخش تقدیر و تشکر و تضاد منافع را شامل نمی شود.

2. مقالات مروری(Review Article) :در این نوع مقالات بایستی نویسنده احاطه کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که شامل حداکثر 5000 کلمه است. حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده می­شود که در این بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت­های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد. مقالات مروری به مروری روایتی (Narrative)، سیستماتیک، متا آنالیز تقسیم بندی می شوند.

 3.  گزارش‌ موردی(Case Report) :مورد گزارش شده از موارد پزشکی نادری باشد که شناخت و نگاه تازه‌ای در زمینه علائم، روش‌های تشخیصی یا درمانی و گزارش موارد نادر طبیعی و غیرطبیعی پزشکی حاصل نماید و حداکثر بایستی به ۱۰ منبع ارجاع داده شود و شامل حداکثر 2000 کلمه و ۴ تصویر می­باشند.

4. مقاله کوتاه(Short Communication) : این مواد ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند با این تفاوت که یافته­های مطالعه اندک است. این مقالات در حداکثر 2500 کلمه تنظیم ‌شده‌اند و حداکثر به ۱۵ منبع ارجاع داده می­شود.

5. نامه به سردبیر(Letter to the editor) یا سرمقاله (Editorial): ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ مسائل روز علمی و یا نقدی بر یک مقاله علمی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1500 ﮐﻠﻤﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵ رﻓﺮاﻧﺲ دارد.  

 صفحه عنوان (در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود)

 صفحه عنوان شامل، عنوان کامل مقاله، عنوان کوتاه مقاله، نام نویسندگان، آدرس علمی نویسندگان، و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول و اعلام تعارض منافع است. شرایط انتخاب عنوان مقاله عنوان مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.
عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.
عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.
اگر مقاله ارسالی به مجله از نوع مقطعی است زمان و مکان مطالعه آورده شود، و برای مجله مروری کلمه "مروری" آورده شود.
شرایط انتخاب عنوان کوتاه مقاله
عنوان کوتاه مقاله در هنگام صفحه آرایی و برای دسته بندی مقاله استفاده می شود و باید حداکثر ۸۰ کاراکتر باشد. نام نویسندگان در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر گردد. نویسنده مسئول (پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.  

 آدرس اکادمیک شامل: درجه علمی، رشته تخصصی، گروه، بخش یا مرکز تحقیقات، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور  

 صفحه بندی متن مقاله

1.         مقاله باید در اندازه A۴و تک ستون به وسیله نرم افزار مایکروسافت آفیس Word نسخه ۲۰۰۷ به بالا نوشته شود.

2.         تمام متون فارسی باید با فونت  B Mitraو تمام متون انگلیسی با فونتTimesNewRomanتایپ شوند. اندازه متن سایز 12 باشد. تیترها از نسخهBold  شده همین فونت و در همین سایز نوشته شود. فاصله خط ها،Single  در نظر گرفته شود.

3.        آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود.

4.        شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.

5.        تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر 8 جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است.

6.        جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول-۱. » «شکل-۱.

7.        مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.

8.        اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (۰) نوشته شوند.

9.        هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جای گذاری و ارجاع داده شود.

10.     توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نویسنده شود. توضیحات تصاویر و نمودارها در زیر شکل و توضیحات جداول در بالای جدول درج شود.

11.     هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEGیاTIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi برای نشریه ارسال گردد.

12.     جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.

13.     هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.

14.     هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.

15.     در متن مقاله می توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.

16.     فایل پرسشنامه بصورت جداگانه به عنوان ضمیمه ارسال گردد.

17.     فرم امضای نویسندگان به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت گردد. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول است.

18.     همه منابع در انتهای مقاله فقط به زبان انگلیسی باشد.

شیوه نگارش مقاله پژوهشی اصیل

چکیده و کلمات کلیدی چکیده فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)- شامل بخش ­های زمینه و هدف (Background and Aim)، روش­ها(Methods)، یافته ها  (Results)و نتیجه­‌گیری (Conclusion)  باشد. چکیده فارسی شامل 300-400 کلمه و چکیده انگلیسی 200-400 باشد. چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند. کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی) ۳ - 5 واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث پزشکی (Mesh)توصیه می‌گردد. کلیدواژگان غیرپزشکی در گوگل باید قابل جستجو باشند.

مقدمه
در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می گردد. مقدمه حداکثر ۷۰۰ کلمه است. در نگارش مقدمه رنگ و بوی نظامی تداعی گردد. مقدمه شامل ۱. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس۲. ضرورت انجام تحقیق. ۳. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. ۴. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. ۵. هدف تحقیق به نحو روشن می باشد.

روش ها

به ‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، در این بخش نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده (اعم از روش مصرف، کارخانه سازنده و ..) و نیز روش های آماری مطالعه، معیارهای ورود و خروج، و ... به طور کامل شرح داده شوند. نام دقیق پرسشنامه و پایایی و روایی آن ثبت گردد. روش اجرای مطالعه بطور دقیق و با جزئیات کامل نوشته شود. بصورت اختصار روش بررسی شامل: موارد ۱. زمان و مکان اجرای پژوهش ۲. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) ۳. نحوه جمع‌آوری اطلاعات. ۴. رعایت موازین اخلاق در پژوهش. ۵. ابزارهای اندازه‌گیری. ۶. آزمون‌های آماری.

نتایج

متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوریکه تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید. در صورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی در متن مقاله و با شماره گذاری فارسی مشخص شوند.

بحث
در نگارش بحث رنگ و بوی نظامی تداعی گردد. در ابتدا مهمترین یافته مطالعه حاضر به اختصار بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تعبیر و تفسیر خواهد شد. تا حد امکان یافته های مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده در جوامع نظامی مقایسه گردد. پیشنهادات لازم ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود.

نتیجه گیری

در پایان در حد یک پاراگراف فقط از یافته های مطالعه حاضر نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می شود.

تشکر و قدردانی

از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند تشکر و قدردانی شود. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبتIRCT  باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تایید یه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

فهرست منابع به سبک ونکوور همه منابع فقط به زبان انگلیسی باشد. ارجاع به منابع در همه­موارد لازم به ­صورت کامل رعایت شود(شیوه ­نامه منبع ­نویسی به سبک ونکوورVancouver) برای ارجاع به یک منبع از سیستم شماره ­گذاری استفاده گردد. بدین شکل که منابع در قسمت فهرست منابع و براساس ترتیب استفاده در متن طبقه­بندی گردیده و به ترتیب شمار­ه ­گذاری شوند. در هر کجای لازم متن، عدد مربوط به منبع مورد نظر در پرانتز آورده شود.  

مقاله کوتاه (Short Communication) به همین فرمت و فقط با حجم لغت کمتر (2500 لغت) نگارش گردد.

نحوه تنظیم ﮔﺰارش ﻣﻮرد

 در ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰارش ﻣﻮرد (Case Report) ﺑﺎید ﻣﻮارد ﻧﺎدر پزشکی که ارزش بالینی دارند ارائه گردند. «ﮔﺰارش ﻣﻮرد» ﺑﺎید ﺷﺎﻣﻞ عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (مقدمه، معرفی مورد، بحث)، کلیدواژه ﻫﺎ، و فولتکس مقاله شامل ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺷﺮح ﻣﻮرد (ﻣﻮارد)، ﺑﺤﺚ، نتیجه گیری، کادر بالینی، تشکر و قدردانی، تضاد منافع و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نحوه تنظیم مقاله ﻣﺮوری

مقاله مروری میتواند یکی از 3 نوع مروری روایتی (Narrative)، سیستماتیک (Systematic) یا متاآنالیز (Meta-analysis) باشد. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﺑﺎید ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و در ﺗﻨﻈﯿﻢ آن از ﺣﺪاﻗﻞ ۳۰ ﻣﻨﺒﻊ و حداکثر 45 منبع ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺰای این ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، کلیدواژه ﻫﺎ، و فولتکس مقاله شامل ﻣﻘﺪﻣﻪ، روش ها، یافته ها، ﺑﺤﺚ، نتیجه گیری، کادر بالینی، تشکر و قدردانی، تضاد منافع و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﺧﻼﺻﻪ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎیج ﮐﺎر دیگران ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮیه ﭘﺮدازی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺟﺪید ﺑﺎید ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﭼﮑﯿﺪه این ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎیی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺧﻮد ﻧﻮیسنده آورده ﺷﻮد.  

نحوه تنظیم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮیا سرمقاله

این نوع مقاله بدون چکیده بوده و فقط حاوی متن است که بایستی حداکثر 1500 کلمه به همراه 5 منبع باشد. مقاله ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ مسائل روز علمی و یا نقدی بر یک مقاله علمی اﺳﺖ.  

 

از نویسندگان محترم تقاضا می­شود در هنگام ارسال مقالات به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت به نکات فوق توجه فرمایند.