کلیدواژه‌ها = جنگ تحمیلی
تعداد مقالات: 3
1. بهداشت در جنگ: بهداشت محیط- دفع بهداشتی پسماند

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 13-17

10.30491/jcm.2020.133263

علی مهرابی توانا


3. تجاربی از کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-40

سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی