نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (4026-eISSN: 2717) (صاحب امتیاز: موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت) در قالب دوفصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) با اهداف گسترش خلاقیت و نوآوری، ترویج و تبادل ایده ها و تجارب، به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های بهداشت و طب نظامی و آموزش و ارتقای سطح علمی و عملی رسته بهداشت و درمان در حوزه طب رزم و روزآمد نمودن دانش امدادی - بهداشتی - درمانی پزشکان و پیراپزشکان، محققین و دانشجویان سراسر ایران با انتشار تازه‌های پزشکی نظامی و بهداری رزم، آماده دریافت همه انواع مقالات علمی می باشد.

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد. آماده دریافت انواع مقالات علمی از محققین، اساتید، دانشجویان، فرهیختگان، متخصصان، پزشکان و علاقمندان از سراسر کشور هستیم.

www.jmedbehrazm.ir
 jmedbehrazm@gmail.com

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، مرداد 1400 

تقاضای القایی در خدمات سلامت

صفحه 13-20

10.30491/jcm.2021.150336

علی رمضانخانی؛ شهرام غفاری؛ حنان حاجی محمودی؛ سیدحسن امامی رضوی؛ مریم خیام زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
با مشارکت و حمایت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی