نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (4026-eISSN: 2717) (صاحب امتیاز: موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت) در قالب دوفصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) با اهداف گسترش خلاقیت و نوآوری، ترویج و تبادل ایده ها و تجارب، به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های بهداشت و طب نظامی و آموزش و ارتقای سطح علمی و عملی رسته بهداشت و درمان در حوزه طب رزم و روزآمد نمودن دانش امدادی - بهداشتی - درمانی پزشکان و پیراپزشکان، محققین و دانشجویان سراسر ایران با انتشار تازه‌های پزشکی نظامی و بهداری رزم، آماده دریافت همه انواع مقالات علمی می باشد.

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد. آماده دریافت انواع مقالات علمی از محققین، اساتید، دانشجویان، فرهیختگان، متخصصان، پزشکان و علاقمندان از سراسر کشور هستیم.

www.jmedbehrazm.ir
 jmedbehrazm@gmail.com

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1399 

سرمقاله

2. مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با بحران کووید-19

صفحه 2-3

10.30491/jcm.2021.282129.1005

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی آرا؛ هادی شیرزاد


مروری روایتی

3. تحقق عدالت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت

صفحه 4-12

10.30491/jcm.2020.133261

علی رمضانخانی؛ سیدحسن امامی‌رضوی؛ نرگس تبریزچی


10. فرهنگ ایثار و شهادت بخش دوم: مفهوم شناسی فرهنگ ایثار و شهادت

صفحه 57-62

10.30491/jcm.2020.136774

فاطمه رنجبر؛ حسن عراقی زاده؛ محمدحسین نیکنام؛ علی خاجی


مقاله پژوهشی

11. شناسایی الگوی بهداشت روانی وابسته به فرهنگ ایرانی برای همسران جانبازان جنگ تحمیلی

صفحه 63-75

10.30491/jcm.2021.279355.1004

مهناز جیلانچی؛ محمود برجعلی؛ حمیدرضا وطن‌خواه؛ مریم مشایخ


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
با مشارکت و حمایت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا الکترونیکی