کلیدواژه‌ها = بیمارستان صحرائی
درس‌هائی از امداد و درمان در عملیات آزادسازی بُستان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 24-29

علی غفوری؛ احمد اخوان مهدوی؛ علی اصغر مولاء


تجاربی از کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 34-40

سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی