نویسنده = علی خاجی
تعداد مقالات: 6
2. فرهنگ ایثار و شهادت بخش دوم: مفهوم شناسی فرهنگ ایثار و شهادت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-62

10.30491/jcm.2020.136774

فاطمه رنجبر؛ حسن عراقی زاده؛ محمدحسین نیکنام؛ علی خاجی


3. مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور (بخش اول: موضوعات کلان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-10

10.30491/jcm.2020.126840

عباس فروتن؛ محمدحسین نیکنام؛ سید محمدرضا کلانتر‌معتمدی؛ فاطمه رنجبر؛ علی خاجی


6. عوامل و مکانیسم ترومای جنگی: مین‌های ضد‌نفر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 90-96

احمدرضا سروش؛ علی خاجی