کلیدواژه‌ها = سلامت
رموز و آداب خودکفایی در حوزه سلامت

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 82-83

10.30491/jcm.2021.161029

محمد علی محققی


نقشه راه مدیریت رسانه در بلایا و فوریت‌ها: ایران 1404-1399

دوره 4، شماره 2، آذر 1400

10.30491/jcm.2021.161043

صدیقه اعتماد سعید؛ سید حسام سیدین؛ جلیل عرب خردمند؛ غلامرضا معصومی؛ سید حسام الدین ریاحی؛ آرزو دهقانی؛ سیده سمانه میراسماعیلی


تحقق عدالت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 4-12

10.30491/jcm.2020.133261

علی رمضانخانی؛ سیدحسن امامی‌رضوی؛ نرگس تبریزچی


نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 4-12

سید یحیی صفوی؛ محمد علی محققی