کلیدواژه‌ها = بیمارستان کانکسی
تعداد مقالات: 1
1. درس‌هائی از امداد و درمان در عملیات آزادسازی بُستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 24-29

علی غفوری؛ احمد اخوان مهدوی؛ علی اصغر مولاء