نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است که در قالب دوفصلنامه، به زبان فارسی (چکیده فارسی -انگلیسی) با اهداف گسترش خلاقیت و نوآوری، ترویج و تبادل ایده ها و تجارب، به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های بهداشت و طب نظامی و آموزش و ارتقای سطح علمی و عملی رسته بهداشت و درمان در حوزه طب رزم و روزآمد نمودن دانش امدادی - بهداشتی - درمانی پزشکان و پیراپزشکان، محققین و دانشجویان سراسر ایران با انتشار تازه‌های پزشکی نظامی و بهداری رزم، آماده دریافت همه انواع مقالات علمی می باشد.

نشریه علمی-پژوهشی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (4026-eISSN: 2717) با رعایت کلیه اصول کمیته بین المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی آماده دریافت انواع مقالات علمی از محققین، اساتید، دانشجویان، فرهیختگان، متخصصان، پزشکان و علاقمندان از سراسر کشور می باشد.

www.jmedbehrazm.ir
 jmedbehrazm@gmail.com

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1401 

مقاله پژوهشی

گزارش یک تجربه نو در ارتباطات سلامت: نقش رسانه ملی

صفحه 230-234

10.30491/jcm.2023.177499

صدیقه اعتماد سعید؛ جلیل عرب خردمند؛ حسام‌الدین ریاحی؛ اکرم بنی اسدی


آیا تمرین حرکتی به بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی کامل توراکولومبار قابلیت راه رفتن می دهد؟ یک کارآزمایی مقدماتی

صفحه 235-245

10.30491/jcm.2023.177994

جلیل عرب خردمند؛ محسن قسامی؛ مهسا عاشقان؛ پریسا رشید زاده؛ سید سهراب هاشمی فشارکی؛ محمدتقی حلی ساز؛ مینا عرب بنی اسد؛ سقراط فقیه زاده؛ رشید زرگری مرندی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
با مشارکت و حمایت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها