آغاز به کار نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (صاحب امتیاز: موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت)  در زمینه های مختلف بهداری رزمی و بهداشت و طب نظامی آماده دریافت انواع مقالات علمی از محققین، اساتید، دانشجویان، فرهیختگان، متخصصان، پزشکان و علاقمندان می باشد.


لطفا در سایت ثبت نام نموده و با مطالعه دستورالعمل راهنمای نویسندگان، مقالات ارزشمند خود را در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت سابمیت نمایید.


وبسایت نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
www.jmedbehrazm.ir
ایمیل نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
 jmedbehrazm@gmail.com