درباره نشریه

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (4026-eISSN: 2717)، نشریه رسمی موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت می باشد که با مشارکت و حمایت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله فعالیت می‌کند. این نشریه در قالب دوفصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) و منتشرکننده مقالات مرتبط با حوزه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت و بهداشت و طب نظامی می باشد. 

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت پایبند به کلیه اصول کمیته بین المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد.

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت انواع مقالات فارسی در قالب مقاله اصیل/ تحقیقاتی، مقاله مروری، گزارش کوتاه، گزارش موردی، نامه به سردبیر را به چاپ می رساند.

زمینه های انتشار نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت:

نشریه با هدف اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت و بهداشت و طب ‌نظامی و ارتقای سطح علمی کارکنان پزشک و پیراپزشک نیروهای مسلح تأسیس شده است. این نشریه به چاپ دست‌آوردهای تحقیقات پزشکی و همچنین ثبت تجربیات 8 سال دفاع مقدس، به‌منظور ارج نهادن به تلاش محققان و پژوهشگران نیرو‌های مسلح و نیز علاقه‌مندان به مباحث طب‌نظامی در سراسر کشور می پردازد. امید است، با حمایت محققین و پژوهشگران نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت بتواند ضمن ارتقای کیفی سطح علمی و دانش طب‌نظامی، در صحنه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حضور یافته و رسالت خود که ارایه هر چه بیشتر دست‌آورد‌ها و توانمندی‌های دانشمندان و فرزانگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است را به جهان عرضه نماید.

 
وبسایت نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
www.jmedbehrazm.ir
ایمیل نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
 jmedbehrazm@gmail.com