اخبار و اعلانات

درج کد اخلاق در مقالات

پیرو نامه شماره ۳۳۲۹/د/۷۰۰ در تاریخ ۹۴/۸/۹، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن کد اخلاق برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کد اخلاق" را ارائه نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود. 

مطالعه بیشتر

شناسه ORCID

بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۷، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ، شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

مطالعه بیشتر

آغاز به کار نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (صاحب امتیاز: موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت)  در زمینه های مختلف بهداری رزمی و بهداشت و طب نظامی آماده دریافت انواع مقالات علمی از محققین، اساتید، دانشجویان، فرهیختگان، متخصصان، پزشکان و علاقمندان می باشد. لطفا در سایت ثبت نام نموده و با مطالعه دستورالعمل راهنمای نویسندگان، مقالات ارزشمند خود را در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت سابمیت نمایید. وبسایت نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت www.jmedbehrazm.ir ایمیل نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت  jmedbehrazm@gmail.com

مطالعه بیشتر