ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 -

چکیده

تریاژ یک لغت فرانسوی از ریشه"trier"، که عبارت است از: فرآیند عملیاتی طبقه­بندی مصدومین برای اختصاص منطقی منابع و امکانات محدود به آنها. تریاژ امری چالش برانگیز به­خصوص در شرایط جنگی با محدودیت بالقوه امکانات پزشکی، زمان­های انتقال طولانی و شرایط دشوار است. یا به عبارتی دیگر تریاژ نجات جان هر تعداد بیشتر از مجروحین و بازگرداندن آنها به فعالیت رزمی است.
از ازدحام نیروها و امکانات در شرایط آسیب پذیر تا حد امکان باید اجتناب شود، مجروحین بر حسب نیاز فوری به اقدامات حیات­بخش، طبقه­بندی شوند، ارزیابی و رتبه­بندی شدت جراحات در ترومای جنگی در سیستم­های مختلف متفاوت است و هدف اصلی تشخیص سریع آن دسته از مجروحینی است که به اقدامات احیای کنترل‌کننده صدمات و حفظ‌کننده حیات (Lifesaving and damage control resuscitation) نیاز دارند، محدودیت منابع، سیستم امداد و انتقال و شرایط جنگی در تصمیمات مورد ملاحظه قرار گیرد،یک پروتکل استاندارد و دستورالعمل قابل اجرا و از قبل تعلیم داده شده برای اجرای معتبر تریاژ در شرایط میدانی موردنیاز است،تلاش برای برگشت هرچه سریع­تر به وضعیت عادی در همه موارد تریاژ.
شدت درگیری نظامی، شدت، کیفیت و تنوع جراحات، تعداد مجروحین، شرایط محیط رسیدگی، امکانات موجود، همگی برای اقدام مناسب تیم تروما در شرایط رزمی باید مورد ملاحظه قرارگیرد. رعایت اصول تریاژ در شرایط جنگی تیم تروما را قادر خواهد ساخت تا مناسب­ترین مراقبت­های حیاتی را در صحیح­ترین زمان، به گروه بزرگتری از مجروحین در شرایط میدانی جنگ ارائه نماید.
در این مقاله رتبه­بندی و آلگوریتم­های مختلف تریاژ (Different triage scores and algorithms) مورد استفاده دردفاع مقدس و صحنه­های جنگی زمان حاضر ارائه و اختلافات و وجوه تمایز مشخص می­شود. سایر مطالب منتخب مورد بحث عبارتند از پیش­بینی نیاز به انتقال وسیع خون (Massive transfusion)، پارامترهای همودینامیک (Haemodynamic parameters) و شرایط ویژه نظیر حملات شیمیائی است.

کلیدواژه‌ها