تجاربی از کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کنترل شرایط بهداشتی و درمانی دشوار ناشی از جنگ تحمیلی، مرهون تدابیر هوشمندانه علمی و مدیریتی و حضور جهادگرانه و مخلصانه پزشکان و پرسنل خدوم نظام سلامت در دوران باشکوه دفاع مقدس بوده است. به­منظور بهره­برداری جامعه سلامت زمان حاضر و نسل­های بعد، با مروری بر تجارب و ساختار کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس، مستند در برگیرنده تجارب مبتنی بر شواهد روزآمد تهیه شده است.
روش‌ها: تلفیقی از مرور نوشتجات فارسی مرتبط، جمع­بندی تجارب صاحب­نظران و فعالان حاضر در جنگ تحمیلی و برگیری از مستندات روزآمد در گل واژه­های منتخب
یافته‌ها: ساختار و تجارب کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس مرهون اصول، اقدامات، راهبردها و عملکردهای ده­گانه زیر بوده است:

نظم و کار سیستمیک،
نظارت بهداری رزمی بر پرسنل داوطلب در تمام سطوح، از امدادگران تا پرستاران و پزشکان متخصص،
مدیریت توأمان نظامی و علمی در بهداری رزمی،
برنامه­ریزی جهت کنترل نیازهای فوری، پیش‌بینی و آمادگی برای شرایط نزدیک بعدی،
تأمین تجهیزات، داروها و ملزومات و سطح­بندی توزیع آنها برحسب اهداف و مأموریت و ارتقای مستمر در طول جنگ تحمیلی،
التزام به انطباق دستورالعمل­های علمی و اقدامات درمانی با علم، تجربه و منطبق بر جدیدترین شواهد علمی شواهد زمان،
طراحی ساختار مناسب بهداری رزمی، پاسخگو و قابل انعطاف در شرایط مختلف (امداد، انتقال، اورژانس، تریاژ، درمان)،
تعیین دقیق شرح وظایف در سلسله مراتب نیروی انسانی بهداری رزمی،
جمع­بندی تجارب قبلی برای بازطراحی ساختار و آموزش نیروی انسانی،
همایش­های هم‌اندیشی و علمی برای ارتقای عملکرد.

نتیجه‌گیری: مدیریت بهداشت و درمان در طول جنگ تحمیلی عراق، اثربخشی "مراقبت از تلفات تاکتیکی" و اقدامات مدیریتی و فداکاری و حضور فعال متخصصان و پرسنل مراقبت های بهداشتی مجاهد را در طول جنگ عراق و ایران نشان داد.

کلیدواژه‌ها