جایگزینی مایعات در شوک هموراژیک در مجروحین جنگی

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

مرکز تحقیقات سرطان، انسیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: خونریزی مهم­ترین علت منتهی به مرگ در مجروحین جنگی است و مصدومینی که در زمان انتقال خون دچار اختلالات انعقادی هستند، پیش آگهی وخیمی خواهند داشت. احیای سریع با استفاده از خون کامل (Whole blood) و فراورده­های خونی، بهترین نتایج را به­دنبال خواهد داشت.ارائه دستورالعملی برای ارائه مناسب­ترین روش احیاء مجروحین مبتلا به شوک هموراژیک در اورژانس‌های نزدیک به خطوط درگیری در میدان­های نبرد، به استناد تجارب قبلی و شواهد معتبر جاری که در زمان حاضر و آینده کاربرد داشته باشد.
روش‌ها: این نوشته کوتاه مروری است بر تجربیات دوران دفاع مقدس و بعد از آن و نیز ادبیات علمی روزآمد، در زمینه جایگزینی مایعات در شوک هموراژیک در مجروحین جنگی.
یافته‌ها: کاربرد پلاسمای خشک (Dried plasma (DP))، خون کامل، فرآورده‌های طبیعی افزایش‌دهنده حجم پلاسما (Hetastarch)، فرآورده‌های خونی (Blood products)، احیای کنترل­کننده آسیب و انتخاب محلول­های (سرم­ها) مناسب، احیای هیپوتانسیو، احیای کنترل‌کننده آسیب (Damage control resuscitation) و اجتناب از کابرد حجم­های زیاد کریستالوئیدهای که دارای اهمیت و موضوعیت در احیای مجروحین جنگی است.
نتیجه‌گیری: افزایش محدود در حجم داخل عروقی و رساندن فشار خون سیستولیک به حدود 90 میلی­متر جیوه مناسب­ترین رویکرد است که موجب برقراری جریان خون در اعضای حیاتی می­شود. انتقال خون تازه و کامل هر وقت امکان­پذیر باشد، نسبت به سایر روش­ها ترجیح دارد. در مواردی که خون و فرآورده­های آن در دسترس نیست، پلاسمای لیوفیلیزه، کولوئیدها و مقادیر محدود کریستالوئیدها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها