پروتکل روزآمد تجویز آنتی‌بیوتیک در مجروحین جنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران، تهران، ایران

چکیده

تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک به روش سیستمیک در مجروحین جنگی مورد اختلاف است. تجارب جاری طب نظامی، علیرغم کمبود شواهد علمی آن را توصیه می‌کند. تمیز کردن زخم‌ها از اجسام خارجی و دبریدمان همه نسج‌های مرده و نکروزه از اصول قطعی مراقبت از زخم‌های جنگی است، در غیر این صورت تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها بی فایده خواهد بود. شستشوی وسیع با آب آشامیدنی تمیز، یا محلول‌های ایزوتونیک استریل، در اولین فرصت و اولین مکان ممکن بعد از تروما در محور اقدامات پیشگیری‌کننده از عفونت در مجروحین جنگی قرار دارد و برای بسیاری از زخم‌های ساده کافی است. در مواردی که شستشوی زخم‌ها میسر نیست یا زخم‌های عمیق و پیچیده موجود است، و نیز در شکستگی‌های باز، و سایر مواردی که زخم‌ها از نوع آلوده و پیچیده تلقی می‌شوند، تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک سیستمیک ضروری است. در مجروحینی که زخم‌های ساده دارند و شستشوی کافی انجام شده، اما بازگشت سریع به خدمت الزامی است، تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک مجاز است.

کلیدواژه‌ها