آموزش سلامت و آمادگی- درس‌هایی برگرفته از دفاع مقدس و تجارب روزآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

دانستنی­های بهداشتی به کاهش مخاطرات کمک شایان می­نماید. این دانستنی­ها برای نظامیان به شیوه­های مختلف قابل دستیابی است. آموزش رسمی در بدو و حتی قبل از ورود به خدمت، تعالیم حین خدمت، دستورالعمل­ها و جزوات، راهنمای طبقه بندی شده دانستنی­های ضروری بهداشتی، استفاده از فضاها، امکانات و فرصت­های موجود در مراکز بهداشتی-درمانی، بهره بردن از ظرفیت مربیان آموزشی و مبلغین دینی، و نیز استفاده از رسانه­های عمومی، در زمره شیوه­های آموزشی و ترویجی بهداشت برای کارکنان نظامی است. الگوها، تجارب و دستاوردهای دفاع مقدس، از نافذترین راهبردهای ارتقای سلامت به­طور عام و افزایش سواد سلامت پاسداران حریم امنیت و دفاع از مرزها و استقلال کشور به­شمار می­رود.دراین مطالعه،ضمن مرور مفاهیم پایه، بسته­های بهداشت فردی شاغلان بخش­های گوناگون نظامی و نکات ضروری، شیوه­های مفید و معتبر و مؤثر ارائه شده است. شایسته است این مستند در مطالعات آتی تقویت و تکمیل شود.