عوامل و مکانیسم ترومای جنگی: مین‌های ضد‌نفر

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

1 بیمارستان دکتر شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مین ضد‌نفر از مهمات جنگی است که برای انفجار با حضور، نزدیکی یا تماس شخص طراحی شده و یک یا چند نفر را معلول، مجروح کرده و یا به قتل می‌رساند. این جنگ افزارهای مخوف تا مدت‌ها پس از ترک مخاصمه، موجب آسیب‌رسانی به مردم غیر‌نظامی شده، بازتاب‌های انسانی و اقتصادی فراوانی دارند. از مین‌های زمینی و مهمات خوشه‌ای بصورت گسترده ایی در جهان از زمان جنگ جهانی دوم تا‌کنون استفاده شده است. علاوه بر استفاده معمول و در سطح وسیع در مناطق درگیری نظامی، جمع قابل توجهی از جمعیت جهان در مناطق آلوده به مین، مهمات خوشه‌ای، ذخایر مهمات و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ زندگی می‌کنند و در معرض خطرات احتمالی هستند. اطلاع از مکانیسم آسیب‌زائی مین‌های ضد‌نفر برای امدادگران و سایر پرسنل حوزه سلامت ضروری و به کنترل مناسب‌تر و بهینه مجروحین و مصدومین و کاهش عوارض سلامتی و عواقب اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد‌کرد.

کلیدواژه‌ها