بازسازی ترومای شدید نیمه راست صورت ناشی از صدمه انفجاری

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشیار، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ترومای شدید نسج نرم و سخت فک فوقانی و تحتانی در طرف راست صورت در جوان 28 ساله عراقی معرفی می‌شود. درمان این بیماران شامل چهار مرحله می‌شود: راه هوایی مناسب - کنترل خونریزی- شناسایی صدمات همزمان و نهایتاً درمان قطعی صدمه صورت. این بیمار به‌دنبال صدمه انفجاری شدید به صورت و گردن و انجام اقدامات اولیه اورژانسی، از عراق اعزام و در بیمارستان بستری شد. در مجموع، طی چهار نوبت عمل جراحی نیمه راست صورت، شامل نسج نرم، استخوان‌های فک بالا و فک پایین بازسازی شد. در دوره پیگیری، در فاصله زمانی یک سال و نیم زندگی قابل قبولی داشت.

کلیدواژه‌ها