استفاده گسترده سلاح شیمیایی علیه نظامیان و غیر‌نظامیان ایران در جنگ عراق

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

گروه جراحی عمومی و عروق، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

دی ماه 1359 (ژون 1981) چند ماه پس از شروع جنگ ایران و عراق (شهریور 1359 - سپتامبر1980)، گزارش‌هایی از مناطق جنگی می‌رسید که نیروهای عراقی از گلوله‌هایی استفاده می‌کنند که پس از اصابت گردی از آن آزاد و اطراف پخش می‌شود و سربازانی که با این سلاح مواجه می‌شوند دچار سوزش چشم، آبریزش مخاط، تهوع و به هم خوردن تعادل بدن می‌شوند و حتی مواردی از مرگ ناگهانی هم گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها