تهدیدات ناهمتراز و بیمارستان‌های صحرایی

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، بیمارستان بقیه ا... الاعظم، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تغییر رویکرد جنگ از حالت کلاسیک به نامتقارن و ظهور تهدیدات ناهمتراز، سبب گردیده است که حوزه رزم و پشتیبانی رزم تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته و متناسب با آن تاکتیک­های خود را بازنگری نمایند. در عصر حاضر بخشی از مأموریت­های امدادی و درمانی نیروهای نظامی در جنگ توسط بیمارستان­های صحرایی تأمین می­گردد این مطالعه با هدف تبیین تهدیدات ناهمتراز و ویژگی­های بیمارستان صحرایی، لزوم متناسب نمودن طراحی ساختار و کارکردهای بیمارستان­های صحرایی با تهدیدات ناهمتراز را بررسی می­نماید.
روش‌ها: این مطالعه از نوع پژوهش مروری می­باشد که داده­های آن از طریق بررسی مطالعات قبلی و مستندات جمع­آوری گردیده است. اطلاعات و داده­های جمع­آوری شده نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از لزوم بازنگری در ساختار، کارکردها و شرایط بهره­گیری از بیمارستان­های صحرایی در شرایط تهدیدات ناهمتراز است. در غیر این­صورت ممکن است این مراکز توان پشتیبانی درمانی و پاسخگویی کامل به نیازهای نیروهای آسیب دیده را نداشته باشند و حتی موجب افزایش میزان مرگ و میر و عوارض ناشی از مجروحیت­های رزمندگان نیز گردند.
نتیجه‌گیری: بیمارستان­های صحرایی در شرایط نبردهای امروزی و شرایط ناهمتراز نیاز به تغییر و تحولات اساسی دارند. برای نیل به این هدف پیشنهاد می­شود بازنگری در الگوی بیمارستان­های صحرایی متناسب با ویژگی­های جنگ­های نامتقارن، در دستور کار نیروهای نظامی قرار گیرد تا مأموریت­های بهداری رزمی با کارآمدی بیش از پیش بتوانند به­مرحله اجراء درآیند.

کلیدواژه‌ها